FOTOPUB RAZPIS PRIPRAVNIŠTEV

Društvo Fotopub, ki je bilo leta 2018 v reviji Guardian imenovano za eno najboljših institucij, delujočih na področju sodobne fotografije, povezuje najaktualnejše fotografske prakse z njihovim širšim kulturnim okvirjem. Osredotoča se na gradnjo prostora za nove umetnike, ki potrebujejo platformo za neodvisno raziskovanje, eksperimentacijo in delo, ter s tem ustvarja večgeneracijsko pobudo za meddisciplinarno kulturno integracijo.
 
Vsako leto se glavni delovni skupini društva pridruži nekaj pripravnikov. Ti imajo priložnost z našo skupino strokovnjakov na področju umetnosti sodelovati pri projektih društva Fotopub, predvsem Fotopub festivalu, enotedenskem festivalu sodobne umetnosti, ki se vsako leto odvija v Novem mestu.

Naša letna pripravništva mladim strokovnjakom na področju umetnosti nudijo praktična in teoretična znanja, ki jim pomagajo pri uspešnem začetku kariere v svetu umetnosti. Z intenzivnim delom v mednarodno priznani instituciji z večinoma spletnim potekom dela Fotopubovi pripravniki pridobijo vse potrebne izkušnje, ne da bi se rabili soočati z visokimi življenjskimi stroški katerekoli od svetovnih umetniških prestolnic.

Z marcem 2019 razpisujemo šest devetmesečnih pripravniških mest.


KURATORSKO PRIPRAVNIŠTVO

Kuratorski pripravnik bo tesno sodeloval s kuratorskimi koordinatoricami. Pred in med festivalom jim bo nudil pomoč pri koordiniranju razstav in programa, tj. podpiranje kuratorjev in umetnikov na vseh stopnjah izvedbe projektov, pisanje tekstov in urejanje besedil. Kuratorskemu oddelku bo pomagal pri organizaciji okroglih miz, vodenih ogledov in splošnem usklajevanju programa na kraju samem.

Kandidat mora predvsem izkazovati iskren interes za sodobne umetniške in kuratorske prakse ter postopke postavljanja razstav. Biti mora organizirana, prilagodljiva in pozorna oseba z odličnimi družabnimi veščinami, ki ji ni tuje delo v skupini, se drži rokov in ima dober čut za podrobnosti. Položaj zahteva proaktivnega in ustvarjalnega posameznika, ki se je sposoben hkrati posvečati večim stvarem in usklajevati delovne naloge.

Nujen pogoj je tekoče pisno in govorno znanje angleškega jezika.


PORTFOLIO REVIEW PRIPRAVNIŠTVO

Portfolio review pripravnik bo tesno sodeloval s kuratorsko koordinatorico, zadolženo za Portfolio review, in ji pomagal pri ključnih nalogah, ki sodijo v izvedbo in koordinacijo tega dogodka.

Kandidat mora biti marljiva in organizirana oseba, ki ji ni tuje delo v skupini in ima odlične sposobnosti upravljanja časa in komuniciranja. Položaj zahteva proaktiven in prilagodljiv pristop k delu, natančnost in sposobnost hkratnega posvečanja večim delovnim nalogam. Zaželjena sta zanimanje in predanost umetnosti in kulturni produkciji. Nujno je tekoče znanje angleškega jezika.


PRODUKCIJSKO PRIPRAVNIŠTVO

Iščemo dve zagnani, delavni in organizirani osebi, vešči dela v skupini, za mesto produkcijskih pripravnikov. Ti bosta zagotavljali potrebno podporo produkcijski koordinatici in odigrali ključno vlogo pri vseh procesih produkcije zahtevnega festivalskega programa, tj. lokacijsko specifičnih razstav, performansov, glasbenih dogodkov ipd. Med glavne delovne naloge sodijo: povezovanje s kuratorskim oddelkom za tehnično plat festivalskega programa, nabava in upravljanje s tehnično opremo, usklajevanje tehnične ekipe festivala,  podizvajalcev in tako dalje.

Ta vloga zahteva izjemne organizacijske in komunikacijske sposobnosti, čut za podrobnosti in proaktiven odnos. Idealen kandidat mora biti iznajdljiv in uživati v hitrem delovnem tempu. Bistven je resničen interes za fotografijo, sodobno umetnost in organizacijo festivalov. Potrebujemo nekoga, ki se brez težav znajde v vsaki situaciji, se vključi in z lahkoto sledi navodilom. Nujen pogoj je tekoče pisno in govorno znanje angleškega jezika. Eno od dveh pripravniških mest je rezervirano za slovenca Izkušnje so zaželjene, vendar ne nujno potrebne.


PRIPRAVNIŠTVO ZA MARKETING IN UPRAVLJANJE DRUŽABNIH OMREŽIJ

Pripravnik za marketing in upravljanje družabnih omrežij bo tesno sodeloval z glavno delovno skupino Fotopuba in vsemi oddelki društva. Pomagal bo pri izvedbi promocijskih kampanj na družabnih omrežjih, razvoju marketinških strategij in stiki z javnostjo. Iščemo zagnano, delavno in ustvarjalno osebo, ki jo zanima kariera v trženju in ima strasten odnos do sodobne umetnosti in kulture.

Med delovne naloge sodijo: načrtovanje in spremljanje objav na socialnih omrežjih, pomoč pri pripravi vsebin (objava spletnih dnevnikov, glasil in drugih priložnostnih vsebin), pomoč pri ciljnem trženju in vodenju raziskav. Nujno je tekoče govorno in pisno znanje angleškega jezika. Izkušnje so zaželjene, vendar ne nujno potrebne.


OPERATIVNO PRIPRAVNIŠTVO

Iščemo organizirano in delavno osebo za pomoč pri operativnem vodenju društva Fotopub. Imeti mora dobre vodstvene spretnosti in sposobnost dela pod pritiskom. Operativni pripravnik bo tesno sodeloval z direktorjem pri vsakdanjem upravljanju društva Fotopub in vodenjem ekipe. Neposredno delo z direktorjem pomeni, da bo pripravnik vključen v procese upravljanja podatkov, usklajevanja in vzdrževanja organizacije poteka dela, izvedbe potrebnih raziskav, administrativnega dela in v splošnem nudenja vsakodnevne podpore direktorju. Prav tako bo zadolžen za upravljanje stroškov, zlasti na samem kraju med festivalom, in zagotavljanje gostoljubnega ravnanja s pomembnimi gosti.

Ker bo operativni pripravnik vključen v vse plati delovanja našega društva, na prvem mestu iščemo ambiciozno, zaupanja vredno in izredno proaktivno osebo z delovnimi izkušnjami na področju kulturne produkcije in menedžmenta, sposobnostjo hkratnega upravljanja večih delovnih nalog in čutom za podrobnosti. Nujno je tekoče znanje angleškega jezika. Znanje slovenščine je koristno, a ne nujno. Glede na to, da položaj vključuje podroben vpogled v delovanje društva Fotopub in vzpostavljanje neposrednih stikov z vsemi njegovimi oddelki, iščemo pozitivno in nadarjeno osebo, ki bi se bila v primeru, da bomo z njenim delom zadovoljni, pripravljena pri društvu tudi zaposliti in z nami dolgoročno sodelovati.


POGOJI IN PRIJAVA

Čeprav gre za neplačana pripravništva, društvo Fotopub pokriva dnevnice, potne stroške in stroške bivanja v Sloveniji ter druge z delom povezane izdatke.

Medtem ko morajo biti vsi pripravniki na voljo v Novem mestu v času festivala med 25. julijem in 6. avgustom 2019, ostalo delo poteka na daljavo.

Za prijavo nam po e-pošti pošljite svoj življenjepis (v obliki PDF) in motivacijsko pismo, v katerem opisujete, zakaj ste najboljši kandidat za željeni položaj. V vrstici z zadevo navedite ime položaja, na katerega se želite prijaviti, in sporočilo pošljite na submissions@fotopub.com.

Rok za oddajo prijav je 17. februar 2019.